ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವ ಗುಟ್ಟುಗಳೇ ಸರಿಯೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಬರಹಗಾರ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೂಸರಿನೊಡನೆ(with reasoning) ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬುದು ಬರಹಗಾರನ ನಿಲುವು.

Wednesday, October 10, 2012

ಕಬ್ಬು

ಕಾವೇರಿ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ತುಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಅಂದೊಡನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಯ್ಗಾರಿಕೆಗಳು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೆಮನೆಗಳು(ಕಬ್ಬನ್ನು ಅರೆಯುವ ಮನೆ) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆಲೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಕೆಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನಾಲು ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಬ್ಬಿನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ’ಕಬ್ಬು’ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಂಕಿಸಿದಾಗ

ಕರ್ವು, ಕರ್ಬು, ಕಬ್ಬು Ka. karvu, karbu, kabbusugar-cane. [DED 1288]
ಕಬ್ಬಿನ ಬಲು ತಲೆಮೆಯ ಪರಿಚೆ(ಗುಣ)ಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತನಗಳು. ಅಶ್ಟು ಸುಲಬವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ಆಗದು. ಗಿಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಶ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಗಟ್ಟಿತನವೇ ಈ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದು ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರದು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ’ಕರು’ ಎಂಬು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವಿದೆ. ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಕರುನಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ’ಕರು’ವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹುರುಳುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Ka. kara, karu greatness, abundance, power.  [DED 1287]ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ’power' ಎನ್ನುವ ಹುರುಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದುದು, ಬಿರುಸಾದುದು, ಕಲ್ಲಿನಂತಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಯೇ ಆದ ಮಲೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಈ ಹುರುಳುಗಳೇ ಇವೆ. Ma. karu, kaṟu stout, hard; karuma hardness, strength of a man; [DED 1287] ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದುದು, ಬಿರುಸಾದುದು, ಕಲ್ಲಿನಂತಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ

ಕರು+ಪು = ಕರ್+ಪು = ಕರ್ವುಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದ. ಇದನ್ನೆ ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ’ವ’ -> ’ಬ’ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕರ್ವು => ಕವ್ವು => ಕಬ್ಬು

ಈ ರೀತಿ (ವ->ಬ) ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಎತ್ತುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು:-
ಕರ್+ಪೊನ್ = ಕರ್ವೊನ್ = ಕರ್ಬೊನ್ => ಕಬ್ಬಿಣ
ಪೆರ್+ಪುಲಿ => ಪೆರ್ವುಲಿ => ಪೆಬ್ಬುಲಿ => ಹೆಬ್ಬುಲಿ
ಪೆರ್+ಪಾವು => ಪೆರ್ವಾವು => ಪೆಬ್ಬಾವು => ಹೆಬ್ಬಾವು
ಈರ್+ಅವರ್ => ಈರ್ವರ್ => ಇಬ್ಬರ್

3 comments:

  1. ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ವು ಪದ ಹಲವೆಡೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

    ReplyDelete
  2. ಪದದ ಬುಡ ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು ... ನನ್ನಿ.

    ReplyDelete